Impressum

Verantwoordelijke uitgever

BV EXPERIENCE FACTORY EUPEN
Industriestrasse 37
4700 Eupen
België
+32 87 31323

Programmering & Hosting van deze website

Pixelbar GmbH
Euregio straat 13
B-4700 Eupen
www.pixelbar.be

Design

Pavonet
Euregio straat 13
B-4700 Eupen
www.pavonet.be

vrijwaringsclausule

Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze website, kan Experience Factory niet instaan voor de volledige juistheid van alle inhoud en documenten. Experience Factory wijst daarom elke aansprakelijkheid met betrekking tot de website en de inhoud ervan van de hand.

De informatie op de website wordt alleen verstrekt voor de eerste informatie van gebruikers. Experience Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan informatie, onnauwkeurigheden of fouten. Experience Factory is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van deze website (winstderving, verlies van klanten, etc.).
Ondanks zorgvuldige controle aanvaardt Experience Factory geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s zijn uitsluitend de exploitanten verantwoordelijk. De externe inhoud werd gecontroleerd bij het instellen van de link. Het kan niet worden uitgesloten dat de inhoud achteraf door de desbetreffende aanbieders wordt gewijzigd.

Het bedrijf Pixelbar is ook niet aansprakelijk voor artikelen, teksten en documenten die door klanten worden ingevoerd. De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

foto’s

Shutterstock, Experience Factory, Blindstock

copyright

De lay-out en de vormgeving van het aanbod en de afzonderlijke elementen zoals logo’s, foto’s, enz. zijn beschermd door het auteursrecht. Hetzelfde geldt voor de redactionele bijdragen in detail, alsook voor de selectie en samenstelling ervan; er mogen geen wijzigingen in worden aangebracht. Een openbaar gebruik van het aanbod mag alleen plaatsvinden met toestemming van de verantwoordelijke auteurs en – auteurs.

regelgeving

Deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Open WhatsApp
Contacteer ons 😉!
Scan de code
Hallo, hoe kan ik u helpen? Een medewerker zal binnenkort contact met u opnemen.