ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN EXPERIENCE FACTORY EUPEN BV

1. Onderwerp

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tussen EXPERIENCE FACTORY EUPEN BV, ingeschreven in het bedrijvenregister onder nummer BE 0546.811.269, met maatschappelijke zetel te Industriestraße 37, 4700 EUPEN, en haar klanten.n.

2 Prijzen, leverings- en verzendkosten

De prijzen vermeld op de website op het moment van bestelling zijn van toepassing. De getoonde prijzen zijn eindprijzen inclusief btw. Levering geschiedt langs digitale weg.

3. Persoonlijke gegevens en gegevensbescherming

Bij het plaatsen van een bestelling wordt klanten gevraagd hun persoonlijke gegevens in te voeren. Bij het invoeren van persoonlijke gegevens dienen klanten waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken.
E-mailadressen of andere gegevens, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie of het gebruik van het contactformulier, worden niet doorgegeven aan derden. Een ontvangen e-mail heeft altijd betrekking op een contact of is het resultaat van een verzoek om informatie.

4. Bestellen, betalen en afsluiten van het contract

Bestellingen worden uitsluitend geplaatst via het hiervoor bestemde online platform.
Na het bestelproces te hebben afgerond en de gegevens nogmaals te hebben gecontroleerd, doet de klant een juridisch bindend aanbod om een contract aan te gaan door op de knop “Nu kopen” te klikken.
De klant wordt vervolgens automatisch doorgestuurd naar het beveiligde betalingsplatform dat de bankinstelling voor dit doel ter beschikking stelt.
EXPERIENCE FACTORY EUPEN BV accepteert betalingen met VISA en MASTERCARD. Als u kiest voor betaling met creditcard, wordt het bedrag onmiddellijk na bevestiging van uw betaling afgeschreven.
Het koopcontract is gesloten wanneer EXPERIENCE FACTORY EUPEN BV het geld heeft ontvangen. De vouchers worden vervolgens per e-mail naar de klant gestuurd.

5. Herroepingsrecht

1° Flex & Club tarief

Bij de aankoop van tickets en dus bij de reservatie van plaatsen voor een kartsessie of een specifiek speciaal evenement, is er geen terugbetaling mogelijk door Experience Factory Eupen.

Een ticket is enkel geldig voor de datum en het uur vermeld op het ticket. In alle andere gevallen is het ticket niet geldig.

Tickets kunnen omgewisseld worden als u ons minstens 24 uur voor de datum en het uur van uw sessie/evenement contacteert.

2° Fix tarief

Bij de aankoop van tickets en dus bij de reservatie van plaatsen voor een kartsessie of een specifiek speciaal evenement, is er geen terugbetaling of omruiling mogelijk door Experience Factory Eupen.

Een ticket is enkel geldig voor de datum en het uur vermeld op het ticket. In alle andere gevallen is het ticket niet geldig.

3° Cadeaubonnen

Bij aankoop van een cadeaubon heeft de klant, indien hij consument is, een herroepingsrecht dat hij kan uitoefenen binnen de 14 dagen. U kunt uw bestelling annuleren door een e-mail te sturen naar het volgende adres: office@experience-factory.be.

6. Afwijzing van aansprakelijkheid

EXPERIENCE FACTORY EUPEN SRL is niet aansprakelijk voor plichtsverzuim door derden (bestelplatform en betalingsplatform),
in het bijzonder niet voor het niet of gebrekkig leveren van diensten of andere plichtsverzuim door deze derden.
Informatie over de diensten van EXPERIENCE FACTORY EUPEN BV vindt u op www.karting-eupen.com,
EXPERIENCE FACTORY EUPEN BV bezit het auteursrecht op alle verstrekte informatie, deze informatie mag daarom niet worden gereproduceerd of doorgegeven zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van EXPERIENCE FACTORY EUPEN BV.

7. Scheidbaarheidclausule

Indien sommige bepalingen van het contract, met inbegrip van dit reglement, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of indien het contract een onvoorziene lacune bevat, wordt de geldigheid van de andere bepalingen of delen van deze bepalingen niet aangetast.
Ongeldige of ontbrekende bepalingen worden vervangen door de overeenkomstige wettelijke bepalingen.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsclausule

Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement EUPEN bevoegd.

Contacteer ons

Neem contact met ons op - Wij zijn 7/7 dagen bereikbaar van 11 tot 22 uur!

Address:
Opening Hours:
  • Monday: -
  • Tuesday: -
  • Wednesday: -
  • Thursday: -
  • Friday: -
  • Saturday: -
  • Sunday: -

Experience Factory Eupen BV
BE 0546.811.269

Open WhatsApp
Contacteer ons 😉!
Scan de code
Hallo, hoe kan ik u helpen? Een medewerker zal binnenkort contact met u opnemen.